windows series

windows phone - Hệ điều hành Windows Phone và những điều cần biết

Hệ điều hành Windows Phone và những điều cần biết

Đến từ ông trùm phần mềm trong lĩnh vực máy tính: Microsoft, hệ điều hành Windows Phone là thực sự là một cái tên trẻ và đầy tiềm năng trong diễn đàn hệ điều hành dành cho smart phone. Chính [...]