OTT

Fring 2 - Fring 7.0.0.6 cho IOS - gọi video miễn phí cho Iphone, Ipad

Fring 7.0.0.6 cho IOS – gọi video miễn phí cho Iphone, Ipad

Những ứng dụng nhăn tin, gọi thoại miễn phí qua những thiết bị di động (OTT – Over The Top) đã quá phổ biến, đặc biệt sau thời gian phát triển rầm rộ từ năm 2013. Hôm nay, xin được [...]