feature phone

firefox os - Điện thoại Spice Fire One Mi-FX 1 chạy Firefox OS

Điện thoại Spice Fire One Mi-FX 1 chạy Firefox OS

Hãng Mozilla vừa hợp tác cũng hãng phần cứng Spice cho ra đời Spice Fire One Mi-FX 1 (tên dài vật vả…), chiếc điện thoại này được đánh giá là sản phẩm smartphone có giả ở mức rẻ và có [...]